Študijski krožki 2018/2019

Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje v Mariborski knjižnici
Obveščamo vas, da je VPIS za sezono 2018/2019 ZAKLJUČEN.

Študijski krožki 2018/2019

Študijsko leto se je pričelo v ponedeljek, 1. oktobra 2018 in se zaključi v petek, 31. maja, 2019. Krožki se ne srečujejo v obdobjih od 29. 10 do 2. 11., od 24. 12. do 2. 1. ter od 29 .4. do 3 .5.

Vsak krožek ima animatorja. Animatorjeva naloga je, da sodeluje z mentorjem, povezuje slušatelje v krožku, skrbi za poravnavo šolnin in drugih prispevkov v svoji študijski skupini. Je povezovalni člen skupine in vodjo Knjižničnega cikla. Na koncu študijskega leta odda poročilo o delu skupine. Z vključitvijo v izbrano študijsko skupino se zavezujete, da boste redno izpolnjevali svoje finančne obveznosti in o svoji morebitni odsotnosti redno obveščali animatorja. Bruto mentorska ura za študijske krožke je 17,00 EUR. Višina prispevka je odvisna od števila slušateljev v študijskem krožku. Prispevek za šolnino morajo  poravnati vsi slušatelji na začetku meseca – ne glede na to, če kdaj izostanejo. Izostanek se upošteva samo v primeru, ko je napovedan vnaprej in traja cel mesec.

Krožki, ki nadaljujejo s svojim delom:

1.  Angleščina XI. - 1. skupina - krožek se sestaja vsako sredo ob 8.30 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 8.30. (Brigita Grbič)

2.  Angleščina XI. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 8.30 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 8.30. (Brigita Grbič)

3.  Angleščina XX. - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 1. oktobra, ob 8.30. (Brigita Grbič)

4.  Angleščina XXIII. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 10.15 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 1. oktobra, ob 10.15. (Brigita Grbič)

5.  Angleščina XXIII. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 10.15 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 10.15. (Brigita Grbič)   

6.  Angleščina II. - krožek se sestaja vsak četrtek  ob 8.30 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 8.30. (Irma Vidmajer)

7.  Angleščina XV. - krožek se sestaja vsak četrtek ob 10.15  v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje.  Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 10.15. (Irma Vidmajer)

8.  Angleščina VII. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 1. oktobra, ob 8.30. (Vid Hudrap)

9.  Angleščina VII. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 10.45, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 10.45. (Vid Hudrap)

10. Angleščina IV. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 12.30, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 12.30. (Vid Hudrap)  

11. Angleščina IV. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 15.00, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 15.00. (Vid Hudrap)

12. Nemščina XI. - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.15 v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10, v Mali sejni sobi, v četrtem nadstropju. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 9.15. (Katarina Ogner)

13. Nemščina – nadaljevalni, konverzacija - krožek se sestaja vsako sredo ob 10.15, v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 10.15. (Katarina Ogner)

14. Nemščina IV. - krožek se sestaja vsako sredo ob 8.30 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje.  Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 8.30. (Ana Bračko Krašovec)

15. Nemščina IX. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 8. oktobra, ob 8.30. (Ana Bračko Krašovec)

16. Nemščina IX. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 8.30 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 8.30. (Ana Bračko Krašovec)

17. Nemščina XII. - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 10.15 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 8. oktobra, ob 10.15. (Ana Bračko Krašovec)

18. Nemščina - konverzacija – 1. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 10.15 v  Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 10.15. (Ana Bračko Krašovec)

19. Nemščina - konverzacija – 2.skupina - krožek se sestaja vsak petek ob 9.00, v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v petek, 5. oktobra, ob 9.00. (Ana Bračko Krašovec)

20. Italijanščina IV. – krožek se sestaja vsak torek ob 12.15 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 12.15. (Marija Toure)

21. Italijanščina XII. krožek se sestaja vsak četrtek ob 8.30 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 8.30. (Marija Toure)

22. Italijanščina XV. – krožek se sestaja vsak četrtek ob 12.15 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 12.15. (Marija Toure)

23. Italijanščina XXIV. - izpopolnjevalni - krožek se sestaja vsak torek, ob 9.30 v Knjižnici Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 63/a. Prvo srečanje skupine v torek, 2. oktobra, ob 9.30. (Janja Krstić)

24. Francoščina XII. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.30 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 9.30.  (Janja Krstić)

25. Francoščina XII. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 11.15 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 11.15. (Janja Krstić)

26. Španščina IV. - krožek se sestaja vsako sredo ob 9.00 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 17. oktobra, ob 9.00. (Jose Emilio Abarca)

27. Španščina VI. - nadaljevalni - krožek se sestaja vsak torek ob 9.00 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 16. oktobra, ob 9.00. (Jose Emilio Abarca)

28. Ruščina VI. - nadaljevalni - krožek se sestaja vsako sredo ob 10.20 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 10.20. (Elena Vadimovna Ponudič)

29. Antični cikel - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 15.00 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 1. oktobra, ob 15.00. (Nina Vuk Hriberšek)

30. Zgodovina glasbe - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob sredah ob 10.15 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 10.15. (Jasna Čerič)

31. MemoHelp – 1.skupina – krožek se sestaja vsako sredo ob 14.30 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 14.30. (Bojan Varga)

32. MemoHelp – 2.skupina – krožek se sestaja vsako sredo ob 16.30 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 16.30. (Bojan Varga)

33. Pametni telefon1. skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.00 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 9.00.  (Bojan Varga)

34. Pametni telefon2. skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 10.30 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 10.30. (Bojan Varga)

35. Potujemo po Sloveniji - 1. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih ob 8.30 v prostorih Zveze prijateljev mladine, Razlagova ulica 16, prvo nadstropje, učilnica 1:8. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 8.30. (Anka Kaube) 

36. Potujemo po Sloveniji - 2. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih ob 10.15 v prostorih Zveze prijateljev mladine, Razlagova ulica 16, prvo nadstropje, učilnica 1:8. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 10.15. (Anka Kaube)

37. Spoznavajmo Slovenijo - 1. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob ponedeljkih ob 8.30  v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 1. oktobra, ob 8.30. (Slavica Tovšak)

38. Spoznavajmo Slovenijo - 2. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob ponedeljkih ob 10.30 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 1. oktobra, ob 10.30. (Slavica Tovšak)

39. Odkrivamo Slovenijo - 1. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob sredah ob 8.30 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v sredo, 10. oktobra, ob 8.30. (Alenka Nemec) 

40. Odkrivamo Slovenijo - 2. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob sredah ob 10.30  v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v sredo, 10. oktobra, ob 10.30. (Alenka Nemec)

41. Po Sloveniji z odprtimi očmi - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob petkih ob 10.00 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v petek, 12. oktobra, ob 10.00. (Branka Rudolf)

42. Umetnostna zgodovina – 1. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih ob 10.00 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 10.00. (Simon Žlahtič)

43. Umetnostna zgodovina 2. skupina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob petkih ob 10.00 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v petek, 5. oktobra, ob 10.00. (Urška Breznik)

44. Likovno ustvarjanje 1.skupina - krožek se sestaja vsako sredo ob 14.00 v prostorih OŠ bratov Polančič, Prešernova ulica 19. Prvo srečanje skupine v sredo, 3. oktobra, ob 14.00. (Majda Grajfoner)

45. Likovno ustvarjanje – 2.skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 14.00 v prostorih OŠ bratov Polančič, Prešernova ulica 19. Prvo srečanje skupine v četrtek, 4. oktobra, ob 14.00. (Majda Grajfoner)

46. Zeliščarstvo – krožek se sestaja štirinajstdnevno ob torkih ob 8.30 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupina v torek, 9. oktobra, ob 8.30. (Irena Lenič)

47. Bridge - (bridž) - Za vse, ki bi želeli bridge bolje spoznati ste vabljeni tako začetniki kot tisti, ki obvladate vse zapletene kombinacije, v Mariborsko knjižnico. »Bridžisti« se sestajajo vsak ponedeljek ob 15.00 v Knjižnici Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a. Prvo srečanje v ponedeljek, 1. oktobra, ob 15.00, v Knjižnici Nova vas.

48. VADBA ZA ŽENSKE je strokovno vodena terapevtska vadba, namenjena vzdrževanju gibljivosti sklepov, mišične moči, ravnotežja, koordinacije in vzdržljivosti telesa. Vpliva na izboljšanje prekrvavitve organov in dihalne funkcije ter dobro splošno počutje. Poteka v prostorih Centra za sluh in govor, Vinarska ulica 6, v  Mariboru, pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke Lilijane Jarh.  Pričetek vadbe bo v ponedeljek, 1. oktobra - 1. skupina od 16. do 17.30 ure in 2. skupina od 17.30. do 19. ure. Cena vadbe znaša 25,00 EUR na mesec.

NOVO

49. Sprejemamo informativne prijave za študijski krožek Zgodovina slovenskega filma, ki bo deloval pod mentorskim vodstvom filmskega kritika in filozofa, Žige Brdnika. Srečanja bodo potekala štirinajstdnevno, v dopoldanskem času. V sklopu krožka si bomo ogledali 8 filmov. Projekcije filmov bodo predvidoma ob torkih dopoldan, ob 10.uri v Večnamenski dvorani Rotovž. Naslednji dan, ob sredah, sledi predavanje in debata o filmu v Učilnici 3. Prvo srečanje bo v sredo, 3. oktobra, ob 10.00 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje.

50. Vabimo vas, da se vključite v Muzejsko študijsko skupino, ki jo bo vodila Irena Porekar Kacafura. V programu boste spoznavali različne predmete premične kulturne dediščine in se posvečali metodam njihovega ohranjanja: konserviranju, deponiranju in razstavljanju. Delo v študijski skupini se bo ob strokovnih predavanjih kustosov in konservatorjev-restavratorjev prepletalo s praktičnim delom v depojih in razstaviščih muzeja. Skupina lahko šteje največ 8 članov, srečanja bodo vsak drugi ponedeljek ob 9. uri ( 4 šolske ure) v prostorih Pokrajinskega muzeja Maribor, Grajska ulica 2. Udeležba je brezplačna.

51. Migaj za se–niorje – Tai chi qigong. Sistem vaj z mehkimi zaokroženimi, počasnimi, enakomernimi in neprekinjenimi gibi, ki imajo veliko dobrodejnih učinkov. Doživimo gibanje, pridemo do notranje moči, sprostimo se in napolnimo z novo energijo, najdemo ravnotežje in ravnovesje v sebi in z naravo in poskrbimo za kakovostno jesen življenja. Vadba se bo izvajala ob ponedeljkih, ob 17.15 do 18.15, v prostorih OŠ Prežihov Voranc, Gosposvetska ulica 10 ter ob torkih, ob 9.00 do 10.00, v Hiši Zahir, Židovska ulica 14. Pričetek bo v ponedeljek 1. oktobra in v torek 2. oktobra. Vadbo vodi Irena Kunstelj. Cena je 25 eurov mesečno, prispevek poravnate pri vaditeljici.