Študijski krožki 2017/2018

Kaj ponuja sezona 2017/2018:

  • Študijsko leto se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2017.
  • Študijski krožki se ne srečujejo od 30. oktobra do 3. novembra 2017; od 25. decembra 2017 do 1. januarja 2018. Prvomajski prazniki po dogovoru skupin.
  • Vsak krožek ima animatorja, katerega naloga je, da sodeluje z mentorjem, povezuje slušatelje v krožku, skrbi za poravnavo šolnin in drugih prispevkov v študijski skupini. Je povezovalni člen skupine in vodjo Knjižničnega cikla. Na koncu študijskega leta odda poročilo o delu skupine. Bruto mentorska ura za študijske krožke je 17,00 EUR. Višina prispevka je odvisna od števila slušateljev v študijskem krožku.
  • Krožki delujejo v prostorih Mariborske knjižnice/učilnice 1, 2 in 3 ter Večnamenska dvorana Rotovž na Rotovškem trgu 2/I; Univerzitetne knjižnice Maribor/mala sejna soba v 4. nadstropju; Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje; Knjižnice Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 63/a; Zveze prijateljev mladine Maribor, Razlagova ulica 16; Centra za sluh in govor, Vinarska ulica 6, Maribor.

Krožki, ki nadaljujejo s svojim delom:

1. Angleščina X. - 1. skupina - krožek se sestaja vsako sredo ob 8.30 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Brigita Grbič.

2. Angleščina X. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 8.30 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Brigita Grbič.

3. Angleščina XIX. - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Brigita Grbič.

4. Angleščina XXII. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 10.15 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Brigita Grbič.

5. Angleščina XXII. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 10.15 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Brigita Grbič.

6. Angleščina XI. - krožek se sestaja vsak četrtek  ob 9.00 v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 9.00. Krožek vodi Irma Vidmajer.

7. Angleščina XIV. - krožek se sestaja vsak četrtek ob 10.45  v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje.  Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 10.45. Krožek vodi Irma Vidmajer.

8. Angleščina VI. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30, v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Vid Hudrap.

9. Angleščina VI. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 10.15, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Vid Hudrap.

10. Angleščina III. - 1. skupina - krožek se sestaja vsako sredo ob 8.30, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Vid Hudrap.

11. Angleščina III. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 15.00, v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 15.00. Krožek vodi Vid Hudrap.

12. Nemščina X. - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.15 v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10, v Mali sejni sobi, v četrtem nadstropju. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 9.15. Krožek vodi Katarina Ogner.

13. Nemščina III. - krožek se sestaja vsako sredo ob 8.30 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje.  Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Ana Bračko.

14. Nemščina VIII. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Ana Bračko.

15. Nemščina VIII. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 8.30 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Ana Bračko.

16. Nemščina XI. - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 10.15 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Ana Bračko.

17. Nemščina - konverzacija - krožek se sestaja vsak torek ob 10.15 v  Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Ana Bračko.

18. Nemščina XX. - nadaljevalni -  krožek se sestaja vsako sredo ob 10.15, v Učilnici 2, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Jelka Ravter.

19. Italijanščina III. - krožek vodi Mojca Toure. Člane skupine bomo naknadno obvestili o terminih srečevanj.

20. Italijanščina XI. - krožek vodi Mojca Toure. Člane skupine bomo naknadno obvestili o terminih srečevanj.

21. Italijanščina XIV. - krožek vodi Mojca Toure. Člane skupine bomo naknadno obvestili o terminih srečevanj.

22. Italijanščina XXIII. - izpopolnjevalni - krožek se sestaja vsak torek, ob 9.30 v Knjižnici Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 63/a. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 9.30. Krožek vodi Janja Krstić.

23. Francoščina XI. - 1. skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.30 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 9.30. Krožek vodi Janja Krstić.

24. Francoščina XI. - 2. skupina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 11.15 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 11.15. Krožek vodi Janja Krstić.

25. Španščina III. - krožek se sestaja vsako sredo ob 9.00 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 9.00. Krožek vodi Jose Emilio Abarca.

26. Španščina V. - nadaljevalni - krožek se sestaja vsak torek ob 9.00 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v torek, 3. oktobra, ob 9.00. Krožek vodi Jose Emilio Abarca.

27. Ruščina V. - nadaljevalni - krožek se sestaja vsako sredo ob 10.20 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 10.20. Krožek vodi Elena Vadimovna Ponudič.

28. Antični cikel - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 15.00 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 9. oktobra, ob 15.00. Krožek vodi Nina Vuk Hriberšek.

29. Zgodovina glasbe - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob sredah ob 10.15 v prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo srečanje skupine v sredo, 4. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Jasna Čerič.

30. Potujemo po Sloveniji - 1. skupina. Krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih ob 8.30 v prostorih Zveze prijateljev mladine, Razlagova ulica 16, prvo nadstropje, učilnica 1:8. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Anka Kaube.

31. Potujemo po Sloveniji - 2. skupina. Krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih ob 10.15 v prostorih Zveze prijateljev mladine, Razlagova ulica 16, prvo nadstropje, učilnica 1:8. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 10.15. Krožek vodi Anka Kaube.

32. Spoznavajmo Slovenijo - 1. skupina. Krožek se sestaja štirinajstdnevno ob ponedeljkih ob 8.30  v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Slavica Tovšak.

33. Spoznavajmo Slovenijo - 2. skupina. Krožek se sestaja štirinajstdnevno ob ponedeljkih ob 10.30 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v ponedeljek, 2. oktobra, ob 10.30. Krožek vodi Slavica Tovšak.

34. Odkrivamo Slovenijo - 1. skupina. Krožek se sestaja štirinajstdnevno ob sredah ob 8.30 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v sredo, 18. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Alenka Nemec.

35. Odkrivamo Slovenijo - 2. skupina. Krožek se sestaja štirinajstdnevno ob sredah ob 10.30  v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v sredo, 18. oktobra, ob 10.30. Krožek vodi Alenka Nemec.

36. Po Sloveniji z odprtimi očmi – krožek se sestaja štirinajstdnevno ob petkih ob 10.00 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v petek, 13. oktobra, ob 10.00. Krožek vodi Branka Rudolf.

37. Umetnostna zgodovina – 1. skupina, krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih ob 10.00 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 10.00. Krožek vodi Simon Žlahtič.

38. Umetnostna zgodovina 2. skupina, krožek se sestaja štirinajstdnevno ob petkih ob 10.00 v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2. Prvo srečanje skupine v petek, 6. oktobra, ob 10.00. Krožek vodi Urška Breznik.

39. Likovno ustvarjanje - krožek vključuje ustvarjanje v različnih likovnih tehnikah. Člani krožka se sestajajo vsak četrtek ob 14.00 v prostorih OŠ bratov Polančič, Prešernova ulica 19. Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 14.00. Krožek vodi Majda Grajfoner.

40. Zeliščarski krožek - sestaja se vsak torek ob 8.30 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Prvo srečanje skupina v torek, 3. oktobra, ob 8.30. Krožek vodi Irena Lenič.

41. Bridge - (bridž) - Za vse, ki bi želeli bridge bolje spoznati ste vabljeni tako začetniki kot tisti, ki obvladate vse zapletene kombinacije, v Mariborsko knjižnico. »Bridžisti« se sestajajo vsak ponedeljek ob 15.00 v Knjižnici Nova vas, Cesta proletarskih brigad 61/a. Prvo srečanje za člane v ponedeljek, 2. oktobra, ob 15.00, v knjižnici Nova vas. Animatorka krožka je Jasna Gričnik

 

  • VADBA ZA ŽENSKE je strokovno vodena terapevtska vadba, namenjena vzdrževanju gibljivosti sklepov, mišične moči, ravnotežja, koordinacije in vzdržljivosti telesa. Vpliva na izboljšanje prekrvavitve organov in dihalne funkcije ter dobro splošno počutje. Poteka v prostorih Centra za sluh in govor, Vinarska ulica 6 v  Mariboru, pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke Lilijane Jarh.  Pričetek vadbe v ponedeljek, 2. oktobra  - 1. skupina od 16. do 17.30 ure in 2. skupina od 17.30. do 19. ure. Cena vadbe znaša 25,00 EUR na mesec.
  • S svojim delom znova pričenja študijski krožek MEMOHELP, ki bo deloval pod mentorskim vodstvom Alje Gričar. Vaje za krepitev spomina so priporočljive za vse starostne skupine. Na delovanje možganov blagodejno vpliva gibanje in izvajanje spominskih vaj. Za gibanje boste lahko poskrbeli pri vadbi, za urjenje možganov pa se pridružite skupini, ki ima prvo srečanje v sredo, 4. oktobra, ob 8.30 v Učilnici 3, Rotovški trg 2, prvo nadstropje. Skupina bo delovala, če bo vpisanih vsaj sedem članov. Vabljeni!
  • Študijski krožek PAMETNI TELEFONI bo s svojim delom nadaljeval ob pogoju, da bo včlanjenih vsaj sedem članov. Mentor Bojan Varga vas bo seznanjal  z osnovami oprecijskega sistema Android (domači in zaklenjeni zaslon, navigacijske tipke, spustni meni in stikala); z osnovnimi nastavitvami oprecijskega sistema Android (glasnost, svetlost, zakasnitev zaslona, velikost pisave, datum in ura, prikaz baterije ...); vklop/izklop stikal (internet: wi-fi vs. mobilni podatki, bluetooth, glasnost, svetilka, lokacija oz. GPS, način letenja, samodejno vrtenje zaslona …); upravljanje aplikacij (ustvarjanje in brisanje bližnjic, prilagajanje in brisanje aplikacij); osnovne prednaložene aplikacije (imenik, računalo, budilka, fotoaparat in galerija, snemalnik zvoka, brskalnik …);google račun; nalaganje novih aplikacij (Google play store); uporabne aplikacije (vreme, radio, novice, moje kartice, iskalnik glasbe, zvezdno nebo, nakupovalni seznam, odpiralni časi ...); Prvo srečanje skupine v četrtek, 5. oktobra, ob 9.00 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje.
  • Sprejemamo informativne prijave za DODATNI študijski krožek LIKOVNO USTVARJANJE, ki se bo sestajal ob sredah, ob 14.00 v Učilnici 1, Rotovški trg 2, prvo nadstropje pod mentorskim vodstvom Majde Grajfoner. Prvo srečanje v sredo, 4. oktobra, ob 14.00. Skupina bo pričela s svojim delom, če bo vsaj sedem vključenih članov.