Sporočila za člane knjižničnega cikla

1

januar

2018

Datum: 1.1.2018

Univerza za tretje življenjsko obdobje - Knjižnični cikel

Mesečno srečanje

ZELENA IRSKA

Torek, 9. januarja, ob 17. uri v Večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2, Maribor

O očarljivem otoku na skrajnem zahodu naše celine bo predavala dr. Slavica Tovšak.

Irska je zelo slikovita država, otok zahodno od Velike Britanije, ki ga imenujejo tudi zeleni otok. Glavno in največje mesto je Dublin, ki so ga leta 841 ustanovili Vikingi. Skozi stoletja so se kot upravljalci mesta zvrstili številni narodi in posamezniki. Irska zgodovina je zelo pestra, najbolj prepoznavne sledi so v zgodovini Irske zapustili Kelti, Vikingi, Nomadi, Angleži in Škoti. Skozi stoletja je bila Irska oblegana in zasedana, razdrobljena na več gospostev, v 16. in 17. stoletju je Anglija na otok preseljevala svoje podanike, Škote in Angleže, sledili so krvavi pohodi. Že v začetku 18. stoletja se pojavijo prva domoljubna gibanja. Največ Keltov se je ohranilo na Irskem, vendar večina ne uporablja več irščine ampak le angleščino. Irska se je 29. decembra 1937 osamosvojila od Velike Britanije, Evropski uniji se je pridružila 1. januarja 1973.

Sporočila

Animatorje študijskih skupin obveščamo, da bomo prispevke za šolnino pobirali po sledečem urniku:

  • ponedeljek, 22. januarja in sreda, 24. januarja, med 14. in 15. uro v Knjižnici Rotovž,

  • torek, 23., četrtek, 25. in petek 26. januarja, med 10. in 12. uro v prostorih uprave, pisarna vodje Knjižničnega cikla Nataše Konec.