Nagrade Kalanovega sklada 2007 in 2011

Kalanov sklad je spominski sklad, ki so ga ustanovili slovenski knjižničarji leta 1974 v Ljubljani. Nagrade Kalanovega sklada prejmejo slovenski knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti na slovenski in mednarodni ravni.

Nagrado Kalanovega sklada je leta 2011 za strokovno publikacijo Nabavna politika v splošnih knjižnicah prejela mag. Slavica Rampih, pomočnica direktorice in vodja oddelka za nabavo in obdelavo gradiva v Mariborski knjižnici. Nagrado so slavnostno podelili na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 20. - 22. oktobra 2011.
Utemeljitev podeljene nagrade Slavici Rampih

Nagrado Kalanovega sklada za obdobje 2005-2007 je prejela direktorica Mariborske knjižnice, Dragica Turjak za specialistično nalogo Organizacija dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici.
Nagrade so slavnostno podelili na posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 22. in 23. oktobra 2007.
Utemeljitev podeljene nagrade Dragici Turjak