Katerega od navedenih elektronskih virov najpogosteje uporabljate za iskanje informacij?

PressReader
1
14.3%
EbscoHost
0
0.0%
IusInfo
0
0.0%
Tax_Fin_Lex
1
14.3%
Večer - arhiv
3
42.9%
Encyclopedia Britannica
2
28.6%
Poslovni splet GVIN
0
0.0%
Uradni list RS online
0
0.0%
Nobenega od navedenih
0
0.0%
Elektronskih virov ne uporabljam
0
0.0%

Število glasov: 7