Javno pismo ambasadorjev Mariborske knjižnice. Odgovor župana Mestne občine Maribor. Odgovor ambasadorjev.

22

december

2015

Datum: 22.12.2015

Odgovor župana Mestne občine Maribor, 4. 1. 2016

Odgovor ambasadorjev Mariborske knjižnice županu Mestne občine Maribor, 19. 1. 2016

Javno pismo ambasadorjev Mariborske knjižnice županu Mestne občine Maribor
22. 12. 2015

Spoštovani župan dr. Andrej Fištravec, člani mestnega sveta, Ministrstvo za kulturo, Odbor za kulturo pri DZ in člani Nacionalnega sveta za kulturo!

Ambasadorji Mariborske knjižnice že nekaj časa zaskrbljeni opažamo, da je v načrtovanju kulturnega programa v mestu in državi vedno redkeje (ali sploh ne) slišati o uresničitvi načrtovane gradnje oziroma prenove osrednje, mestne knjižnice. Po Nacionalnem programu za kulturo, ki se izteče leta 2017, naj bi se gradnja začela leta 2016, kar v dokumentu nikoli ni bilo spremenjeno. Prav tako Lokalni program kulture investicijo umešča med prioritete s predvidenim začetkom realizacije v letu 2016.

Gotovo ste seznanjeni z razmerami v osrednji Mariborski knjižnici na Rotovškem trgu, in veste, da so te iz meseca v mesec bolj zaskrbljujoče. Prostori v dotrajani zgradbi so že zdavnaj premajhni, knjižnično gradivo je prenatrpano celo pod policami in v depojih, zaposleni v knjižnici delajo v slabih, celo neprimernih razmerah, obiskovalci knjižnice so nezadovoljni s premajhnimi prostori in slabo dostopnostjo do informacij in gradiva, primanjkuje prostora, namenjenega učilnicam, sodobni opremi, čitalnicam, literarnim prireditvam …

Občudovanja vredno je, da zaposleni kljub temu zaenkrat še uspejo dokaj nemoteno poslovati – knjižnico obišče 800 do 1.000 obiskovalcev na dan, letno kar 187.000. Kljub neustreznim prostorom pripravljajo bibliopedagoške dejavnosti za vse srednješolce v mestu in kar 130 prireditev in dejavnosti letno, ki se jih udeleži 17.000 obiskovalcev. Ne morejo pa poslovati na sodoben način, bralci nimajo prostora za izbiranje gradiva, za druženje, ni prostora za računalniško in drugo nujno potrebno tehnično opremo, literarne pogovore izvajajo v različnih najetih prostorih, vodstvo knjižnice pa opozarja, da v danih razmerah normalno poslovanje kmalu ne bo več mogoče!

Naj spomnimo, kako pomembno in nezamenljivo poslanstvo opravlja ustanova, ki je najširše zastavljena in namenjena meščanom - od najmlajših do najstarejših, da je ključnega pomena pri kultiviranju, izobraževanju, informiranju in kvalitetnem preživljanju prostega časa. Gre za eno osrednjih, najstarejših in najpomembnejših kulturnih žarišč, ki mestu daje temelje za vsestranski razvoj. Je obvezna javna služba, brez katere mesto ne more biti mesto!

S pisanjem vas želimo opozoriti predvsem na to, da ima po dolgih letih načrtovanj in mučnih šestih letih pridobivanja gradbene dokumentacije projekt od leta 2014 veljavno gradbeno dovoljenje in vse izvedbene dokumente, zato bi bilo nesmiselno izničiti vse predhodno delo in načrtovanje. Ne dovolimo, da bi prebivalci drugega največjega slovenskega mesta ostali brez prepotrebne nove knjižnice. Nastopamo kot odgovorni v imenu kulturne javnosti, ki je tudi s 4.000 zbranimi podpisi že zahtevala novo knjižnico.

Izjemno pomemben in potreben dolgoročen program prenove slovenskih knjižnic, ki je v veliki večini slovenskih krajev uresničen, se pri Mariboru, ki je navsezadnje središče vzhodne Slovenije in most do srednje Evrope, ustavlja. S tem se ne moremo strinjati, saj politika finančnega omejevanja ne sme ogroziti temeljne infrastrukture za preživetje  naroda, v katero Mariborska knjižnica nedvomno sodi.

Pričakujemo, da se boste poenotili in meščanom končno dali ne le nujne nove prostore knjižnice, temveč tudi sporočilo, da mesto živi in raste in predvsem, da je vam, ki ga vodite, mar za njegove prebivalce.

Želimo vam uspešno novo leto, veliko modrosti pri odločitvah in mnogo moči za izvedbo.

Ambasadorji Mariborske knjižnice:

Andrej Brvar, Mitja Čander, Drago Jančar, Zora A. Jurič, Darja Kramberger, Jurij Lep, Gorazd Mazej, predsednik sveta Mariborske knjižnice, Tone Partljič, mag. Truda Pepelnik, mag. Franci Pivec, mag. Majda Potrata, mag. Aco Prosnik, dr. Polona Seme Ciglenečki, Tine Šteger, prof. dr. Nataša Vaupotič, Janja Vidmar

22. december 2015