DARUJEM & BEREM

12

junij

2012

Datum: 12. junij 2012

Spoštovani!

 •  V Mariborski knjižnici imamo v času varčevalnih ukrepov na voljo znatno manj finančnih sredstev za nakup novih knjig, posledica tega je okrnjena ponudba v naših enotah.
 • Ker svojih uporabnikov ne želimo prizadeti z nepriljubljenimi ukrepi, kot je na primer uvedba članarine, smo poiskali drugačno rešitev: s kampanjo, ki smo jo naslovili Darujemo in beremo, želimo zagotoviti, da naše knjižne police čez nekaj let ne bodo prazne.
 • Prva etapa kampanje bo akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup knjig v poletnem času. Več o tem... 
 • Na podlagi podatkov o letos izdanih naslovih smo pripravili sezname del, ki jih zaradi pomanjkanja denarja nismo mogli kupiti in uvrstiti v naše zbirke. Sezname bomo objavili v enotah Mariborske knjižnice in z zbranimi sredstvi postopoma kupovali gradivo.
 • K sodelovanju v naši akciji smo povabili nekaj uglednih posameznikov in veseli nas, da so prvi med njimi že podprli našo akcijo ter se odločili postati prijatelji naše knjižnice oziroma njeni ambasadorji.

Podrobnosti o akciji in bližnjem jubileju, 20-letnici knjižnice Nova vas, bomo predstavili na novinarski konferenci, v torek, 12. 6. 2012, ob 12. uri
v dvorani Mariborske knjižnice (staro lutkovno gledališče),
Rotovški trg 2, 1. nadstropje, Maribor.
Dragica Turjak,
direktorica Mariborske knjižnice

 

 AKCIJA DARUJEMO IN BEREMO
Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup knjig za poletno branje

 • Trajanje: od 22. junija do 22. septembra 2012
 • Komu je namenjena? Vsem članom oziroma uporabnikom Mariborske knjižnice in širši javnosti
 • Kako lahko podprem akcijo? S prostovoljnim prispevkom po svojih zmožnostih – znesek ni omejen.
 • Kako bo teklo zbiranje sredstev? Vsak, ki želi svoj prispevek nameniti nakupu novih knjig s seznamov, objavljenih v enotah Mariborske knjižnice, lahko to preprosto opravi pri knjižničarju v izposoji v kateri koli enoti.
 • Cilj akcije: zbrati vsaj 50.000 evrov za nakup novega gradiva za poletno branje
 • Kako bo zagotovljen nadzor nad zbranim denarjem in njihovo porabo? Vsak prispevek bo vpisan v računalniški sistem Mariborske knjižnice, seznami literature pa bodo sproti dopolnjeni z informacijami o nakupih knjig. Podatek o zbranem denarju bomo redno objavljali tako v enotah Mariborske knjižnice kot na njeni spletni strani.
 • Kaj dobim v zameno za svoj prispevek? Poleg svežega branja, ki bo poleg vas razveseljevalo mnoge druge bralce, boste dobili priponko, namenjeno vsem prijateljem Mariborske knjižnice. Če boste želeli, bomo vaše ime tudi javno objavili že med akcijo ali po njej.